За нас

За проекта «Китайско-български книгосвят»

For English, see here


«Китайско-български, или българско-китайски книгосвят» е платформа за представяне на произведения на китайската литература на български език и произведения на българската литература на английски и китайски език. Едновременното протичане на книгообмен между двата ни народа, на първия етап от създаването на сайта, ще включва представяне на български книги и произведения основно на английски език, тъй като преводът направо на китайски е далеч по-трудоемък и скъп.

Проектът, който представям на тази страница, започва като личен, но е подготвителен и, може да се каже, пусков, за едно по-дълговременно и далечно начинание, което започна през лятото на 2016 г. в Пекин. За него можете да прочетете в статията ми «Книжовни срещи между България и Китай».

Сайтът е със свободен достъп и максимално широк обхват, като авторските произведения и преводите в него (от китайски на български, от български на английски и китайски език) са със защитени авторски права на самите им автори и преводачи, освен ако не е посочено другояче. В българските раздели на Книгосвят ще включваме обзори, отзиви и сведения за китайски автори, книги и произведения. В английските и китайските раздели ще представяме само български автори, книги и произведения, като на първо място ще представим български класици, чиито произведения са слабо познати или изобщо непознати извън България. Изборът на английски език като посреднически се основава и на надеждата, че именно чрез него българските книги и автори ще могат да бъдат четени не само в Китай, но и по цял свят.

Най-общо, всяка представяща «статия» ще се отличава с краткост и ще включва: а) биографична справка за автора (и от външни източници с непременно посочване на всеки използван от нас източник); б) библиографска справка с представителни произведения и в) избрани откъси в превод на съответния език (български – за китайски автори, английски и китайски – за български).

Предимство ще имат книгите на двете издателства, със съдействието на които този проект започва – Изток-Запад (от българска страна) и Пекинското издателство Foreign Language Teaching and Research Press (за краткост FLTRP). Всички предоставени от тях материали са с пълни запазени авторски права.

«Книгосвят» ще изпълнява също така посредническа мисия – ще свързва български автори и издатели с китайски издателства за издаване български книги в Китай, както и китайски автори и издателства, които биха искали техните произведения да се появят в превод на българския книжен пазар.

ПОКАНА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО

Да предлагат книги и произведения на сайта са добре дошли всички заинтересовани.