Bulgarian Literature | 保加利亚文学

BULGARIAN AUTHORS IN ENGLISH TRANSLATION
保加利亚文学作者与作品及其译作

Author | 作者Short Biography & Translated Works | 小傳與譯作
Alexandrova, Rada
Alipiev Peter
Andreev Veselin
Apostolov Kiril
Aprilov Boris
Asenov Dragomir
Bachvarova, Svoboda*
Bagryana Elisaveta
Balabanov, Alexander
Baruch Viktor
Bashev Vladimir
Basheva Miryana
Biolchev Boyan
Blisnakov, Nikolai
Bobev, Peter
Bonev, Emil
Bonev, Georgi
Borisov, Georgi
Bosev, Rosen
Botev, Hristo (1848–1876)
Boyadzhiev, Dimiter
Boyadzhiev, Hristo
Boychev, Hristo
Bozhilov Bozhidar
Bozhinov, Alexander
Bozhinov, GeorgyPage on Bookworld
Branev, Vesselin
Chelkash
Chilingirov, Stilian*
Chintulov, Dobri*
Cholakov, Lyubomir
Cholakova, Savka
Chudomir
Dachev, Yuri
Dalchev, Atanas (1904–1978)
Damyanov, Damyan*
Damyanov, Krasimir
Danailov, Todor
Daskalov, Stoyan
Daskalova, Liana*
Davidkov, Ivan*
Debelyanov, Dimcho*
Delchev, PeterPage on Bookworld
Deliradev, Pavel
Dichev, Ivaylo
Dilov, Lyuben
Dimitrova, Blaga*
Dimitrova, Kristin
Dimov, Dimitar (1909–1965)
Dimov, Yanko
Dimova, Teodora
Dimovsky, Dimo
Dinkov, Ivan
Dobreva, Yana
Dobrotinov, Hristo
Donchev, Anton (1930–)
Donev, Anton
Doreva, Yana
Doynov, Plamen
Dubarova, Petya*
Dublev, Dimitar
Dzhagarov, Georgi
Elenkov, Luchezar
Elin Pelin (1877–1949)
Enev, Deyan (1960–)
Euthymius, holy patriarch
Evtimov, Evtim
Fileva, Tatiana*
Filipov, Andrei
Filkova, Fedya
Fotev, Hristo
Fuchedzhiev, Diko
Furnadzhiev, Nikola*
Ganchev, Marko
Gechev, Stefan
Georgiev, Marin
Georgiev, Mikhalaki*
Germanov, Andrey*
Gerov, Alexander (1919–1997)*
Golev, Ivan
Golev, Vladimir*
Gospodinov, Georgi
Grigorov, Krum
Grozev, Kuncho
Grubeshlieva, Maria
Gulyashki, Andrey*
Gàbe, Dora (1888–1983)
Gàlina, Lada
Hadzhi-Hristov, Ivan
Haitov, Nikolai (1919–2002)*
Halachev, Marin
Hanchev, Veselin
Hinov, Petko T.Page on Bookworld
Hrelkov, Nikolai
Hristov, Boris
Hristov, Kiril
Hristozov, Nikolai
Ikonomov, Emmanuil
Iliev, KalinPage on Bookworld
Iliev, Konstantin
Ilkov, Anny
Ina Bozhidarova
Indzhov, Nikola
Isaev, Mladen*
Isaeva, Lyudmila
Ivanov, Binyo
Ivanova, Mirela (1962–)
Izmirliev, Toma
John the Exarch
Kadiysky, Kiril
Kafezchiev, Anton
Kalchev, Kamen
Kalfov, Damyan
Kalina Malina*
Kanchev, Nikolai
Karaangov, Peter
Karalieva, Nedyalka
Karaliichev, Angel*
Karapanchev, Alexander
Karaslavov, Georgi
Karaslavov, Slav Hr.
Karavelov, Lyuben
Karavelova, Ekaterina
Kardzhilov, Peter
Kasabov, Veselin
Kehlibareva, Nadya
Kerim, Ussin
Kirilov, Nikolai
Kisyov, Zdravko*Page on Bookworld
Kisyov, Roman*
Kolev, Vasil
Konstantin of Preslav
Konstantin-Kiril, St.
Konstantinov, Aleko (1863–1897)
Konstantinov, Georgi
Konstantinov, Konstantin
Korudzhiev, Dimitar
Kovacheva, Kalina
Krasinski, Slavcho
Krumov, Boris
Krustev, Ivan
Kunev, Trifon
Kuzmanov, Evgeny
Kyulyavkov, Krum
Lamar (Lalyo Marinov)
Lambovsky, Boyko
Leonidov, Rumen
Levchev, Lyubomir
Levchev, Vladimir
Liliev, Nikolai* (1885–1960)
Lilova, Milena
Lishev, Tosho
Lyutskanova, Vesela
Manchev, Pencho
Manov, Emil
Marangozov, Nikolai
Markov, Georgi
Markovski, Georgi
Markovski, Venko
Martinov, Ivan
Matev, Pavel*
Melkonyan, Agop
Merdzhanski, Kiril
Methodius, St.
Metodiev, Dimitar
Metodiev, Ivan
Mihailova, Lilyana
Mihailovski, Stoyan*
Mihova, Nedyalka
Milchev, Asen
Milev, Geo (1895–1925)
Milev, Yordan
Mileva, Leda*
Miloev, Velko
Minkov, Svetoslav (1902–1966)
Mishev, Georgi
Mochurov, Atanas
Muratov, Alexander
Mutafchieva, Vera (1929–2009)*
Nakovski, Atanas
Nastradinova, Velichka
Nemirov, Dobri
Neznakomov Peter
Nikolov Ivan
Nikolov, Lyubomir
Nikolov, Nikola
Nikolov, Nino
Nikolova, Galina
Nikolova, Iva
Ognianov, Hristo
Ognianov, Lyubomir
Orlinov, Orlin
Ostrikov Ivan
Ovadia David
Paisius of Hilendar
Panov, TodorPage on Bookworld
Panchovska, Rada
Panteleev, Dimitar
Panteleeva Nina
Paskov, Victor
Pavlov, Konstantin
Peev, Dimitar
Peev, Vladimir
Pelitev, Hristo
Penchev Boyko
Pencheva Stanka
Penev, Krum
Penev, Penyo
Petkanov, Konstantin*
Petkanova, Magda
Petkov, Atanas
Petkov, Lyuben
Petkova Vania
Petrov Ivailo
Petrov, Valeri (1920–)
Peytchev Ivan
Plamenov, Valentin
Podvarzachov Dimitar
Polyanov Dimitar
Polyanov Vladimir
Popdimitrov, Emmanuel*
Popov, Alek
Popov, Vasil
Popov, Yordan
Popov, Zdravko
Popova-Mutafova, Fanny
Protich, Andrey
Radev Costa
Radevski, Hristo
Radichkov, Yordan (1929–2004)
Radinska, Valentina
Radoev Ivan
Raichev, Georgi*
Rainov, Bogomil*
Rainov, Nikolai*
Rakitin, Nikola
Rakovski, Georgi S.
Rakovski, Vatyo
Ralin, Radoi
Raztsvetnikov, Assen
Rupchev, Georgi
Saliev, Orhan
Serafimov Ivan
Severnyak, Seraphim
Sevov, Kolyo
Shinov, Chavdar
Shishmanov, Dimiter
Shopkin, Matei
Shotev, Dobri
Shurbanov, Alexander
Slavchev Svetoslav
Slaveikov, Pencho * (1866–1912)
Slaveikov, Petko R.*
Slavov Vasil
Slavov, Atanas
Smirnenski Hristo* (1898–1923)
Sofrinieva, Tsveta
Sofroni Vrachanski
Sotirov, Vasil
Staikov, Nikolai
Stamatov, Georgi
Stanev, Emilian (1907–1979)
Stanev, Lyuben
Stanishev Krustyo
Stanoev Yanko
Stapov, Peter
Stefanov, Dimiter
Stefanov, Parvan
Stefanova, Liliana
Stefanova, Nevena
Stoyanov Zachary
Stoyanov, Lyudmil
Stoyanov, Nikolai
Stoyanova, Danila
Stoychev, Stoycho
Strashimirov, Anton
Stratiev, Stanislav
Stubel, Yordan
Sugarev, Edvin
Sugarev, Rashko
Talev Dimitar
Teofilov Ivan
Todorov Angel
Todorov, Nikolai
Todorov, Petko*
Tomov Alexander
Tomov Bozhidar
Tonich, Anton
Topaldzhikova, Anna
Traikov, Sergei
Trayanov, Teodor
Trendafilov Vladimir
Trendafilova Nadia
Tsanev, Ivan
Tsanev, Stefan
Tserkovski, Tsanko*
Tsonchev, Doncho*
Tsonev, Vasil
Ugarov, Grigor
Uzunov, Gencho
Valchev, Nayden
Vaptzarov, Nikola (1909–1942)
Vasilev, Orlin
Vasilev, Rosen*Page on Bookworld
Vazov, Ivan (1850–1921)
Velchev, Todor
Velichkov, Georgi
Venova, Tatyana
Vezhinov, Pavel (1914–1983)
Vlaykov, Todor*
Volen, Iliya*
Voutimsky, Alexander
Vulchev, Boris
Yarumov, Dimiter
Yasenov, Hristo
Yavorov, Peyu K.* (1878–1914)
Yordan Yovkov (1880–1937)
Yordanov, Nedyalko*
Yosifova, Ekaterina
Zarev, Vladimir (1947–)
Zhotev, Dobry
Zidarov, Nikolai