«Бит и душевност на моя народ» и «Сън в алени покои» — две книги, чрез които познаваме душата на Китай