Книгите на Издателство за образователна и научна чуждоезична литература – Пекин (FLTRP)

На вниманието на българските издатели, които имат интерес към китайската литература и култура — два каталога с най-новите издания на Пекинското издателство за образователна и научна чуждоезична литература (FLTRP, ИОНЧЕЛ). Ако имате интерес към отделно заглавие или заглавия, моля да ми пишете на адрес petkohinov(at)abv(точка)bg

Каталог академични, научни и научно-популярни издания

fltrp-academic-catalogue

Каталогът може да се свали от тук.

Каталог учебни и образователни издания

fltrp-learning-catalogue

Каталогът може да се свали от тук.