Книгите на Издателство за образователна и научна чуждоезична литература – Пекин (FLTRP)

На вниманието на българските издатели, които имат интерес към китайската литература и култура — тук споделям каталозите с най-новите и интересни издания на Пекинското издателство за образователна и научна чуждоезична литература (FLTRP, ИОНЧЕЛ). Ако имате интерес към отделно заглавие или заглавия, моля да ми пишете на адрес petkohinov(at)abv(точка)bg

Каталог за 2018 г.

2018 FLTRP Rights Catalogue

Каталогът може да се свали от тук.

Каталог академични, научни и научно-популярни издания

fltrp-academic-catalogue

Каталогът може да се свали от тук.

Каталог учебни и образователни издания

fltrp-learning-catalogue

Каталогът може да се свали от тук.