Monthly Archive: April 2017

Основни познания по китайска култура, история и география (поредица)

中国文化、历史、地理常识丛书

Основни познания по китайска култура, история и география (поредица)

Поредицата обхваща три книги, които поотделно разглеждат културата, историята и геогнафията на Китай. Поредицата вече има три двуезични издания (китайско-френско, китайско-корейско и китайско-японско). Книгите съдържат увлекателни истории и красиви илюстр… Read on | Още | 继续读

Китайските градове и тяхната култура

Insights into Chinese Cities
城市文化读本

Китайските градове и тяхната култура

Книга първа. От запад на изток. // Книга втора. Древните столици на Китай.

– Въведение и разяснение на историята, културния пейзаж и естественото природно обкръжение на най-представителните китайски градове

– Всеобхватен разбор на развитието на градовете и истор… Read on | Още | 继续读

5000 години – китайски йероглифи

Five Thousand Years of Chinese Characters
汉字五千年

Документалният филм «Пет хиляди години китайски йероглифи» е спонсориран и филмиран от Ханбан. Излъчен е по международната програма на Централната китайската телевизия (CCTV). По време на двугодишното снимане на филма, екипът по създаването му е посетил дванадесет държави и е интервюирал стотици свет… Read on | Още | 继续读

When Dealing With Bulgarians | 如何与保加利亚人打交道

When Dealing With Bulgarians

如何与保加利亚人打交道

Author: Professor Kiril Todorov (About him)

About the book:

Full Title: When Dealing With Bulgarians. What Foreigners Need to Know

Dear Reader,

Most tourists (and especially those who visit Bulgaria for the first time) are little or not at all prepared for that first meeting. They have probably read internet guid… Read on | Още | 继续读

Civilization from the Time before the Great Flood to Present Day

About the Author

My name is Stefan Alexandrov and I was born in 1946 in Bulgaria. I have a degree in Bulgarian Philology, Defectology and Speech-Language Pathology. I have worked in the sphere of education as a teacher and as a school principal. I have also worked in the sphere of culture as an inspector.

In 1990 I travelled to Canada and lived there for 20 years. … Read on | Още | 继续读

В България бе открита редакция на най-голямото университетско издателство на Китай

„Пролетният вятър е вестител на радост, от презморска страна донесе чудна вест.“ На 1 март 2017 година в сътрудничество с българското издателство Изток-Запад официално бе открита „Редакция за издания, свързани с Китай“ на Издателство за образователна и научна чуждоезична литература“ (FLTRP). По този повод директорът на FLTRP г-н Цай Дзиенфън сподел… Read on | Още | 继续读