В България бе открита редакция на най-голямото университетско издателство на Китай